Meer informatie

 • Dit is uw persoonlijke zorgdossier op internet en het biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk en snel te regelen. U kunt hier e-Afspraken en e-Consulten maken en beheren. 

  Ook vindt u op MijnGezondheid.net betrouwbare informatie over uw medicijnen en aandoeningen. U kunt zelf een actueel overzicht printen van de medicijnen die u gebruikt. Handig voor op reis! Vergeet nooit meer een afspraak bij de arts, of het bestellen van medicatie: u kunt diverse meldingen per e-mail instellen. Sinds januari 2021 kunt u ook uw herhaalmedicatie bestellen of labuitslagen inzien (niet met terugwerkende kracht) 

  Wanneer u gebruik wilt maken van deze gratis dienst, dan kunt u dit doorgeven aan de assistente. 

  MijnGezondheid.net maakt gebruik van een veilig, besloten netwerk op internet. Sinds 2020 kunt u kiezen om gebruik te maken van de app MedGemak, OF om in te loggen via uw browser. U heeft dan een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op de website digid.nl.

  Direct naar inloggen? Klik hier

 • Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (afgekort: PGO) kunt u veilig alle gegevens over uw gezondheid op 1 plek verzamelen. U kunt nu de gegevens die onze praktijk van u heeft in uw PGO zetten.

   

  [Log in] [Maak een account aan]

   

  Meer informatie over de PGO van Ivido

   

  Wilt u eerst zelf een PGO kiezen? De Digitale Zorg Gids van de Patiëntenfederatie kan u daarbij helpen.

 • Wat is het LSP?

  Het LSP is een speciaal beveiligd netwerk voor ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en apothekers om snel en elektronisch medische gegevens te raadplegen. Het LSP is niet hetzelfde als het vroegere Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het gaat wel uit van het zelfde basisprincipe: het elektronisch delen van medische gegevens tussen verschillende zorgverleners. Het LSP heeft een aantal toevoegingen, die in het EPD ontbraken. Dit zijn:

  • Je huisarts of apotheek kan niet zomaar je gegevens beschikbaar stellen via het LSP. Je moet hem vooraf toestemming geven.
  • Je gegevens kunnen alleen door apothekers en huisartsen(posten) uit de regio worden bekeken. Dit geldt niet voor ziekenhuizen, omdat hun patiënten uit heel het land kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers van een verkeersongeluk.

  Beveiliging

  Het LSP is beveiligd om je privacy te waarborgen. Je gegevens worden niet centraal bewaard, maar blijven op de computer van je eigen huisarts en apotheek.

  Zie onderstaande link om toestemming te geven:

  https://www.volgjezorg.nl/toestemming

  Wilt u het formulier liever uitprinten en invullen dan kan dat ook.

  Dit mag u bij ons aan de balie inleveren.

  Toestemmingsformulier LSP

  Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar de website van de VZVZ, de verenging die verantwoordelijk is voor de organisatie van het LSP. www.vzvz.nl

  Landelijk Schakelpunt

 • Niet verschijnen op een afspraak, zonder af te bellen heeft consequenties.

  Het komt de laatste tijd helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren, want er is op uw komst gerekend!

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de huisarts/doktersassistente?

  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen en het betreft een consult bij de praktijkondersteuner?

  Het betreft afspraken waar meestal 30, maar soms ook 45 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  De eerste keer krijgt u bij niet verschijnen zonder bericht een waarschuwing. Daarna krijgt u een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. De hoogte van de rekening is afhankelijk van de afspraak die vervalt. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Neem dan contact op met de praktijk.

 • Download HIER de laatste versie van onze praktijkfolder.

 • Tarieven

  De zorg die uw huisarts levert valt niet onder het verplichte eigen risico (lees verder hieronder)

  Uitzonderingen zijn:

  • Vaccinaties € 19,94 (op eigen verzoek, anders dan reizigersvaccinaties)

  Voor deze handelingen dient u eerst zelf te betalen. Dit kan contant of met uw pinpas. De rekening kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringspakket wordt dit wel, of gedeeltelijk, of niet vergoed.

   

  Toelichting:

  Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

  Verzekeraar betaalt huisartskosten

  Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed. 

  Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

  Kosten van de huisartsenpost

  De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

  Inschrijftarief op nota van huisarts

  Op uw zorgnota ziet u ook tariefkosten van uw huisarts. Ook deze kosten betaalt uw verzekeraar aan de huisarts.

   

  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/huisartskosten-op-zorgnota

 • Wij vinden de veiligheid van personeel en bezoekers belangrijk. Dat geldt ook voor de sfeer binnen MC Molenaar. Daarom hebben wij een aantal huisregels ingesteld:

  • Wij proberen u op tijd te helpen
  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip
  • Wij gaan hier respectvol met elkaar om
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of agressief gedrag accepteren wij niet.
  • Zonder toestemming mag u niet fotograferen, filmen of geluidsopnames maken
  • In ons pand wordt NIET gerookt
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit ook wettelijk verplicht.

  Wanneer deze regels niet worden nageleefd kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen. De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

   

 • Ik heb een verwijzing via ZorgDomein. Hoe nu verder? Klik hier

   

  Inleiding ZorgDomein

  Verwijzingen naar een specialist of de aanvraag voor een onderzoek gaat steeds vaker digitaal. Via ZorgDomein. Deze organisatie wil de zorg verbeteren door u beter te informeren én door zorgverleners beter te laten samenwerken. Drie voorbeelden:

  1. Vervolgzorg kiezen

  Bent u verwezen naar de specialist, bijvoorbeeld door de huisarts? In ZorgDomein kan hij of zij precies zien bij welke instellingen u terecht kunt, welke zorg ze bieden en bijvoorbeeld hoe lang de wachttijden zijn. Samen kunnen jullie de meest geschikte vervolgzorg kiezen.

  2. Praktische informatie

  Bent u verwezen? Dan ontvangt U via ZorgDomein informatie over hoe de afspraak tot stand komt en welke voorbereiding er nodig is voor de afspraak. Ook levert de zorginstelling vaak praktische informatie over bezoekuren, parkeren etc.

  U kunt geen afspraak maken met of via ZorgDomein.

  3. Beter en sneller geholpen

  Nog vóór u op consult komt, heeft de behandelend arts via ZorgDomein een verwijsbrief ontvangen met uw medische achtergrond en het doel van uw bezoek. Hij of zij is dus beter voorbereid.

   

  Waarom kiest MC Molenaar voor ZorgDomein?

  • om voor u de meest geschikte vervolgzorg te kunnen kiezen
  • om de zorgaanbieder goed voor te bereiden op uw komst
  • om u goed te informeren over de verwijzing en de afspraak
  • om de verwijsbrief en/of aanvraagformulier digitaal met u te delen (alleen via ons portaal)
  • om een persoonlijk bericht met u te delen horende bij de verwijzing (alleen via ons portaal)

   

 • MC Molenaar is sinds begin 2018 gecertificeerd volgens een speciale kwaliteitsnorm voor de zorg: NEN-EN 15224. 

  Op dit moment zijn er in Nederland al ruim vijftig organisaties in de zorg- en welzijnssector gecertificeerd op basis van de eisen gesteld in NEN-EN 15224.  Deze Europese norm is gericht op eisen voor zorgprocessen. 

  Wat betekent dit? MC Molenaar is voortdurend gericht op het leveren van goede patiëntenzorg. Wat goede zorg is wordt bepaald aan de hand van 11 kwaliteitskenmerken, die zijn opgesteld door de WHO. Deze kenmerken komen terug in de eerder genoemde norm NEN-EN15224.

  Het betreft: 1. Geschikte, correcte zorg 2. Beschikbaarheid 3. Continuïteit van zorg 4. Doeltreffendheid (doelgericht) 5. Doelmatigheid (efficiency) 6. Gelijkwaardigheid 7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis 8. Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit 9. Betrokkenheid van de zorgontvanger 10. Cliënt / patiëntveiligheid 11. Tijdigheid / toegankelijkheid

  Om invulling te geven aan deze kwaliteitskenmerken hebben wij een beleidskader opgesteld dat als richting dient. De inhoud is gebaseerd op het document Toekomstvisie Huisartsenzorg, opgesteld door de NHG en LHV. In dit document staan de ambities beschreven waar de beroepsgroep naar streeft tot 2022.

   


   


 • Voor de duidelijkheid vermelden we de geografische grenzen van ons praktijkgebied. Inschrijving kan alleen als u ook in dit praktijkgebied woont. Dit is een afspraak die geldt voor alle huisartsenpraktijken in Oud-Beijerland en is vast gelegd in ons regio-regelement.

  Klik hier om de kaart te openen

 • Wij bieden de mogelijkheid voor diverse stageplaatsen.

  MC Molenaar is een stageplek voor doktersassistente-in-opleiding, arts-in-opleiding en praktijkondersteuner-in-opleiding.

  Wij willen graag bijdragen aan de opleiding en we willen stagiaires enthousiasmeren voor het vak. Als patiënt kunt u hieraan een bijdrage leveren, maar als u hulp van de stagiaire niet op prijs stelt, geef dit dan aan aan de vaste kracht.

 • Missie: Medisch Centrum Molenaar staat voor een open, toegankelijke, goed bereikbare praktijk. Focus ligt op aandacht voor de individuele patiënt, van pasgeboren tot het levenseinde. Wij streven er naar om continue, integrale en persoonlijke huisartsenzorg te leveren volgens de geldende richtlijnen van de beroepsgroep. Kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid zijn vanzelfsprekende kernwaarden van onze organisatie.

  Visie: De praktijk wil toekomstbestendige zorg leveren, waarbij verdere digitalisering de communicatie zal doen veranderen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg.

  Gezien de vergrijzing is specifiek de preventie bij kwetsbare ouderen onze zorg.

  Daarnaast wil de praktijk excelleren op de ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking met wijkverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en cesartherapeuten.