« terug naar vorige pagina

Privacystatement

AVG & privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Deze wet heeft tot doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen door regels op te leggen. Uiteindelijk moet dit leiden tot behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiënteninformatie. Om dit te waarborgen wordt op basis van NEN7510 beleid ten aanzien van informatiebeveiliging opgesteld.

Het spreekt voor zich dat wij ons als doel stellen om te voldoen aan deze wet. U leest hierover meer in ons Privacyreglement _ _ Kwaliteitsmanagement.

Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens