« terug naar vorige pagina

POH-GGZ Jeugd – Lisalotte

Ik ben Lisalotte Minnema, geboren in 1981.

Na de Mavo ben ik de opleiding Sociaal pedagogisch Werker gaan doen. Daarna heb ik anderhalf jaar de HBO opleiding Pedagogiek gedaan en ben toen doorgestroomd naar de universiteit. Als bachelor heb ik Sociale Wetenschappen gestudeerd en als master Orthopedagogiek.
Tijdens mijn studie heb ik werkervaring opgedaan in kinderdagverblijven, woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen, speciaal onderwijs, logeerhuizen en kinderdagcentra.
Na mijn studie heb ik eerst één jaar gewerkt bij de SARR, een expertisecentrum voor autisme.
Daarna ben ik als zzp’er aan de slag gegaan. Hier werkte ik als poh ggz jeugd voor twee huisartsenpraktijken in Rotterdam Zuid, werkte samen met een gz psycholoog en deed intelligentieonderzoek voor een kinderpsychiater.

In de afgelopen 5 jaar ben ik erachter gekomen dat de functie poh ggz jeugd me veel plezier en energie geeft. Ik hou van kijken naar mogelijkheden en vind het dan ook erg leuk om met het gezin aan de slag te gaan. Hierin is de samenwerking met de huisarts, scholen en andere instanties erg prettig om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van het gezin en het kind. Het geeft me veel voldoening om waar mogelijk te kunnen helpen om kinderen en ouders zich weer beter in hun vel te laten voelen.